Skip to main content

Verstuivingstherapie

Vernevelaars en inhalatoren – wat zijn de verschillen?

Vernevelaars en inhalatoren – wat zijn de verschillen? Er is een breed scala aan verschillende vernevelaars inhalatoren op de markt en dit betekent dat het soms moeilijk is voor betrokkenen om door de bomen het bos te zien. Hier vindt u een beknopte leidraad om u te helpen deze inhalatie-apparaten beter te classificeren.

Meer informatie

Er is een breed scala aan verschillende vernevelaars inhalatoren op de markt en dit betekent dat het soms moeilijk is voor betrokkenen om door de bomen het bos te zien.

Hier vindt u een beknopte leidraad om u te helpen deze inhalatie-apparaten beter te classificeren.

Inhalatoren en vernevelaars worden voor twee verschillende typen inhalatie gebruikt.

Inhalatoren worden gebruikt voor poederinhalatie. Bij dit type inhalatie wordt het werkzame bestanddeel geïnhaleerd als een poeder/luchtmengsel.

Het voordeel van dit type inhalatie is dat de toegediende dosis altijd heel nauwkeurig is bepaald.

Het nadeel van inhalatoren is dat de inhalatie nauwkeurig moet worden gecoördineerd met het moment waarop de pufjes worden gegeven om te zorgen voor een correcte toediening. Daarom zijn inhalatoren minder geschikt voor baby’s en jonge kinderen.

Poederinhalatie wordt voornamelijk gebruikt bij de behandeling van astma voor de toediening van middelen met bronchodilaterende en ontstekingsremmende, werkzame bestanddelen.

Ook snel verlichtinggevende medicijnen voor astma en andere, chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen, vaak ingezet bij een astma-aanval, worden aangeboden voor inhalatoren.

Vernevelaars worden gebruikt voor verneveling. De inhaleerbare aerosol kan met uiteenlopende technieken worden geproduceerd.

Er wordt op basis van de technologie onderscheid gemaakt tussen ultrasone, perslucht- (of compressor-) of membraanvernevelaars. Het werkzame bestanddeel wordt geïnhaleerd via kleine druppeltjes. De grootte van de druppeltjes kan nauwkeurig worden bepaald voor een optimaal bereik in de bovenste, middelste of onderste luchtwegen.

Daarom zijn vernevelaars geschikt voor een breed scala aan aandoeningen van de luchtwegen.

Het is een voordeel dat vernevelaars geen specifieke ademhalingstechniek vereisen, aangezien ze ook kunnen worden gebruikt in combinatie met een masker. Daarom zijn vernevelaars met name geschikt voor jonge kinderen en baby’s.

Het nadeel van deze methode is dat het veel langer duurt voordat dezelfde hoeveelheid werkzaam bestanddeel is toegediend.


Referenties:

Almond, S. How do children with asthma inhale properly? (Hoe inhaleren kinderen met astma op de goede manier?) Te vinden op https://www.kinder-asthma.com/wie-inhalieren-kinder-mit-asthma-richtig/

Richtig Inhalieren (2018). Types of inhalers with explanation of how it works. (Typen inhalatoren met uitleg over gebruik.) Te vinden op https://www.richtig-inhalieren.de/ratgeber-inhalieren/arten-von-inhalatoren-mit-erklaerung-funktionsweise/

Selecteer maximaal 2 producten.