Skip to main content

Bloeddrukmeting

Uw bloeddruk controleren

Uw bloeddruk controleren Zelf meten Er zijn twee situaties denkbaar waarin u uw bloeddruk thuis meet: op verzoek van uw arts of op uw eigen initiatief. Als u medicijnen gebruikt of uw levensstijl hebt aangepast om uw bloeddruk te verlagen, kan bloeddrukmeting u helpen doelen te stellen en de voortgang bij te houden.

Meer informatie

Uw bloeddruk controleren

 

Zelf meten

Er zijn twee situaties denkbaar waarin u uw bloeddruk thuis meet: op verzoek van uw arts of op uw eigen initiatief. Als u medicijnen gebruikt of uw levensstijl hebt aangepast om uw bloeddruk te verlagen, kan bloeddrukmeting u helpen doelen te stellen en de voortgang bij te houden – het is een feit dat patiënten die zelf hun bloeddruk controleren, meer kans maken om hun doel te bereiken.

En als u tot die groep mensen behoort bij wie de bloeddruk al oploopt als zij de spreekkamer van de dokter of de wachtkamer in het ziekenhuis binnenlopen (een aandoening die bekend staat als witte-jassenhypertensie), geeft de bloeddruk thuis meten, in een ontspannen dagelijkse omgeving, een realistischer beeld van de hoogte ervan.

Hoe werkt een bloeddrukmeter?

De bloeddruk wordt gemeten met een sfingomanometer of een bloeddrukmeter. De meter bestaat uit een opblaasbare manchet die om uw arm is gewikkeld, ongeveer ter hoogte van uw hart, en een meetapparaat dat de manchetdruk meet.

De meter meet twee waarden: de systolische druk of bovendruk en de diastolische druk of onderdruk. De systolische druk is hoger en wordt gemeten wanneer uw hart slaat en bloed door de slagaderen pompt; de diastolische druk wordt gemeten wanneer uw hart in rust is en zich vult met bloed. Uw bloeddruk kan, bijvoorbeeld, 120 over 80 zijn.

Bloeddrukmeters kunnen handmatig of digitaal zijn, maar bloeddrukmeters voor thuisgebruik zijn meestal digitaal en het gehele meetproces is automatisch, afgezien van de plaatsing van de manchet rond uw arm.

De manchet wordt opgeblazen totdat deze strak om uw arm zit en uw bloedcirculatie afknelt; vervolgens gaat het ventiel open om de manchet te ontluchten. Als de manchet uw systolische druk bereikt, begint het bloed te circuleren in uw slagadersysteem. De meter detecteert de hierdoor veroorzaakte trilling en legt uw systolische druk vast. Met een traditionele, analoge sfingomanometer beluistert de arts met een stethoscoop de geluiden in het bloed.

Naarmate de manchet verder ontlucht, bereikt deze uw diastolische druk en stopt de trilling. De meter registreert dit en legt de druk opnieuw vast.

Hoe moet u uw bloeddruk opnemen?

Het opnemen van de bloeddruk vereist enig denkwerk en enige voorbereiding, maar het zal al snel een tweede natuur worden. Er zijn een aantal dingen waaraan u moet denken:

  • Ontspan. Neem vanaf een half uur voor de meting geen cafeïne, lever geen lichamelijke inspanning en neem een paar minuten rust. Ga comfortabel rechtop zitten met uw voeten plat op de grond en een steun in uw rug.

  • Plaats uw arm in de juiste positie. Laat de arm op een plat oppervlak rusten, met uw bovenarm ter hoogte van uw hart.

  • Breng de manchet goed aan, met de onderrand net boven uw elleboog.

In de gebruiksaanwijzing van uw apparaat treft u ook duidelijke instructies aan.

Wanneer moet u uw bloeddruk meten?

Als u een bloeddrukmeter gebruikt op advies van uw arts, zal de arts u vertellen wanneer u moet meten. In de regel moet u echter elke keer op dezelfde tijd meten, zodat u gelijksoortige metingen vergelijkt.

Meet elke keer een paar keer, met een paar minuten ertussen, en bereken het gemiddelde voor een representatievere uitslag. Als uw bloeddrukmeter de metingen niet voor u opslaat, noteer deze dan om een idee te krijgen van de tendens op de langere termijn.


Referenties:

Bupa (2018). High blood pressure. (Hoge bloeddruk.) Te vinden op www.bupa.co.uk/health-information/heart-blood-circulation/high-blood-pressure-hypertension

American Heart Association (2017). Monitoring your blood pressure at home. (Thuis uw bloeddruk meten.) Te vinden op www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home

Selecteer maximaal 2 producten.